A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin istifa etmesi sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Şirket ortaklarından birinin atanması durumunda Memurluğumuza

  • Aliağa Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe,
  • Aliağa Ticaret Odası başkanlığına hitaben dilekçe,
  • 2 adet Yetkilendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (noter tasdikli),
  • 2 adet Yetki venilen kimsenin şirket unvanı altına düzenlenmiş imza beyannamesi,
  • 2 adet Yetki venilen kimsenin Nufus cüzdan sureti ,ikametgah senedi.

Not: Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ortakları arasından seçilmeli ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmalıdır.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

tarih

ARAMA

TİCARET EKONOMİ GAZETESİ


Memnuniyet Anketi

Üye Bilgi Güncelleme Formu

İhale Bülteni

Şikayet ve Öneri Formu

Üye Bilgi Sorgulama

Üye Bilgi Sorgulama