KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

KEP Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, hesap özeti, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi birçok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır. KEP yolu ile yapılan bildirimlerin taraflar arası uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği vardır.

 Nasıl Alınır?

KEP sisteminde “gönderici" gerçek veya tüzel kişilerin, 5070 Sayıl1 Elektronik İmza Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikli elektronik sertifika (NES) sahibi olması ve KEP adreslerinin kullanıma açılmasını güvenli e-imza ile onaylaması ve KEP gönderilerinde güvenli e-imza kullanması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı açılması için gerekli başvuru evrakları;

  • Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi (Odamız tarafından verilecektir)
  • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi ve Kurumsal Başvuru Formu (Odamız tarafından verilecektir)
  • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belge
  • Noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı "aslı gibidir" orijinali
  • Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan eden ticaret sicil gazetesi (Odamız tarafından verilecektir)
  • Başvurularda yetkili kişinin gelmesi gerekmektedir. İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı gerekmektedir.

 KEP Ücretleri:

PAKETLER

KDV DAHİL FİYATI

1 Yıl Elektronik İmza + 21 Gönderili KEP

187.62 TL

2 Yıl Elektronik İmza + 21 Gönderili KEP

235.00 TL

3 Yıl Elektronik İmza + 21 Gönderili KEP

277.00 TL

1 Yıl Elektronik İmza + 42 Gönderili KEP

216.83 TL

 

2 Yıl Elektronik İmza + 42 Gönderili KEP

263.00 TL

3 Yıl Elektronik İmza + 42 Gönderili KEP

305.00 TL

3'lü Avantaj (3 Yıl Elektronik İmza + 3 Yıllık KEP + 100 Gönderi)

240.00 TL

Bilgi için:

Canan YÜKSEL
0232 616 41 51 / dh. 125
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir